Waarom Aspen zich bezighoudt met duurzame alkylaatbenzine

Voor ons zijn er drie pijlers: verantwoordelijkheid, vooruitstrevendheid en ambitie. Het behoeft geen uitleg dat wanneer je ernaar streeft duurzaam te zijn, je goed bezig bent. Dat begrijpen we tegenwoordig allemaal wel. Maar waarom ben je dan goed bezig? Wat doe je eigenlijk als je naar een duurzaam product streeft? We proberen het aan u uit te leggen doormiddel van "Vraag en antwoord".

 

Ga naar Vraag en antwoord

Het is onze verantwoordelijkheid bij
te dragen aan een beter milieu

Door de introductie van alkylaatbenzine in 1988 heeft Aspen de omgeving van duizenden gebruikers gezonder gemaakt. Nu wil Aspen ook bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in de hele wereld. Voor u en voor de volgende generaties. Als de oorspronkelijke en belangrijkste initiatiefnemer in de markt op dit gebied beschouwen wij dit als onze verantwoordelijkheid.

 

Duurzame producten van
en voor onze marktsector

Aspen investeert in een volledig nieuwe technologie waarmee we hopelijk in de nabije toekomst brandstoffen voor de tuin- park en bosbouwsector kunnen produceren die duurzamer zijn. Het wordt nog interessanter als we met deze technologie land- en bosbouwafval kunnen gebruiken, uit de marktsector zelf dus!

Laten we een van de beste brandstoffen
ter wereld nog beter maken

Als marktleider willen we vooroplopen bij het vergroten van de duurzaamheid van de alkylaatbenzinesector. Vanwege de recente en kansrijke vorderingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van duurzame benzinebestanddelen, heeft Aspen besloten om de leiding te nemen bij het overstappen van fossiele op herwinbare grondstoffen voor de productie van alkylaatbenzine. 

Vraag en antwoord

Kan ik Aspen duurzame alkylaatbenzine al kopen? Antwoord

Nee, helaas. Er zijn slechts enkele jerrycans Aspen alkylaatbenzine met 10% herwinbare grondstoffen in omloop. Als u geluk heeft, krijgt u er een in handen via uw Aspen verkooppunt of zijn er enkele van deze jerrycans in uw pallet Aspen gemixt. Aspen houdt deze actie om de mogelijkheden van de productie van duurzame alkylaatbenzine onder de aandacht te brengen. Hopelijk kunnen we in de toekomst aan iedereen duurzame alkylaatbenzine leveren. Op dit moment zijn er namelijk nog steeds maar een beperkt aantal geschikte herwinbare bestanddelen. De mogelijkheid om ze te gebruiken, hangt af van de snelheid waarmee deze nieuwe technologieën commercieel kunnen worden toegepast. Daarom investeert Aspen hierin, om de toekomst een stukje dichterbij te brengen. 

Waarom gebruikt Aspen geen ethanol als herwinbaar bestanddeel? Antwoord

Lange tijd was ethanol de enige optie als herwinbaar benzinebestanddeel. Ethanol heeft echter een negatieve invloed op de emissiewaarden van alkylaatbenzine en voldoet daarom niet aan de technische vereisten. Daarnaast kan ethanol in kleine motoren problemen veroorzaken met corrosie en water. Daardoor is langdurige opslag van benzine waar ethanol in zit vaak problematisch.

Maar Aspen is toch al beter voor het milieu? Antwoord

Ja dat klopt. De alkylaatbenzine van Aspen bevat aanzienlijk minder schadelijke bestanddelen voor mens en milieu dan conventionele benzine. Echter wordt zowel conventionele benzine als de alkylaatbenzine van Aspen gemaakt van dezelfde fossiele grondstof, namelijk aardolie. Daarom willen we graag hernieuwbare bestanddelen gebruiken voor het produceren van Aspen alkylaatbenzine, zodat deze uiteindelijk niet, of zo min mogelijk, gemaakt is van fossiele grondstof.

Heeft het gebruik van alkylaatbenzine op basis van herwinbare grondstoffen gevolgen voor de prestaties van de motor van mijn machine? Antwoord

Nee, de brandstof van Aspen met herwinbare bestanddelen zorgt voor precies dezelfde prestaties, want de gebruikte brandstofmoleculen zijn identiek.

Wat is een herwinbare brandstof? Antwoord

Een herwinbare brandstof wordt gedefinieerd als een brandstof die wordt gemaakt met een snel te produceren grondstof. Bomen en granen zijn voorbeelden van grondstoffen die binnen afzienbare tijd te produceren zijn. Fossiele grondstoffen als olie en gas zijn per definitie niet herwinbaar, want het duurt miljoenen jaren voor ze zijn gevormd.

Wie is er eigenlijk gebaat bij het gebruik van herwinbare grondstoffen?  Antwoord

Moeder aarde, onze kinderen en de daaropvolgende generaties. Het maken van producten als benzine en diesel met herwinbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen als aardolie en aardgas, zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de netto uitstoot van het broeikasgas kooldioxide. Hierdoor blijft de bijdrage aan het broeikaseffect, en daarmee aan de opwarming van de aarde, beperkt. Het overstappen van fossiele op herwinbare grondstoffen is voor veel toepassingen in onze maatschappij van cruciaal belang, van verwarming en elektriciteit tot materialen, chemische stoffen en brandstoffen.

Waarom zijn herwinbare brandstoffen beter? Antwoord

Wanneer bomen, planten en graangewassen groeien, wordt er kooldioxide (CO2) vastgelegd. Wanneer ze sterven en vergaan, komt die kooldioxide weer vrij. Als alles in evenwicht is, spreekt men van een neutrale CO2-cyclus en kom er netto geen CO2 vrij in onze atmosfeer. Fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas zijn echter miljoenen jaren geleden ontstaan, en wanneer ze bijvoorbeeld worden gebruikt om brandstof te produceren, komt er CO2 vrij. Dat draagt bij aan de toename van de CO2-concentratie in onze atmosfeer en daarmee aan de opwarming van de aarde. Het overstappen van fossiele op herwinbare grondstoffen is voor veel toepassingen in onze maatschappij van cruciaal belang. Met veel trots zal Aspen wat dat betreft vooroplopen bij de productie van alkylaatbenzine.

Herwinbaar, recyclebaar en biologisch afbreekbaar, wat is het verschil? Antwoord

Tegenwoordig horen we deze termen alom, maar het is niet voor iedereen duidelijk wat er mee bedoeld wordt. We leggen het aan u uit.Herwinbaar
Een herwinbare grondstof is een natuurlijke grondstof die weer kan worden aangemaakt om het verbruik ervan te compenseren. Hetzij door biologische reproductie, hetzij door andere natuurlijke processen die binnen een beperkte hoeveelheid tijd plaatsvinden, zoals het groeien van bomen, graangewassen en andere organismen. Fossiele grondstoffen zijn daarentegen niet hewinbaar, want ze zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan.Recyclebaar

Materiaal dat opnieuw in bruikbare grondstoffen kan worden omgezet nadat het afval is geworden, wordt recyclebaar genoemd. Deze omzetting kost minder energie dan het produceren van volledig nieuw materiaal.Biologisch afbreekbaar

Materiaal dat door micro-organismen kan worden afgebroken in natuurlijke bestanddelen.

Welke grondstoffen kunnen er worden gebruikt om herwinbare alkylaatbenzine te maken? Antwoord

Elke herwinbare grondstof die kan worden omgezet in suiker. Zetmeel, suikerbieten en bosbouwafval zijn een paar voorbeelden hiervan.

Landbouwgebieden voor voedsel en brandstof, hoe zit dat? Antwoord

In Europa en in de rest van de wereld zijn er grote landbouwgebieden die veel beter benut kunnen worden voor de productie van duurzaam voedsel, biobrandstoffen en andere grondstoffen. Bijvoorbeeld door de landbouw productiever te maken, braakland te gebruiken en minder afval te produceren bij de voedselproductie, kan de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare grondstoffen aanzienlijk worden vergroot. Slechts ongeveer 2% van de bebouwbare grond in de wereld (1500 miljoen hectare) wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen.

Op welke manier loopt Aspen voorop bij het gebruik van herwinbare grondstoffen? Antwoord

Aspen stimuleert en investeert in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van herwinbare grondstoffen die geschikt zijn voor de productie van alkylaatbenzine door al in een vroeg stadium aan dit proces deel te nemen als partner, gebruiker en klant. Een van haar belangrijkste vooruitstrevende taken is om vele duizenden gebruikers van alkylaatbenzine te stimuleren herwinbare alternatieven te gaan gebruiken.

Meer weten over Aspen?

Wilt u meer weten over de producten van Aspen of direct een verkooppunt zoeken?
Bezoek dan de Aspen Benelux website.
 

Vraag en antwoord  Naar de website van Aspen